Bulharsko/Grécko zrušenie zrážkovej dane

  • Bulharsko/Grécko zrušenie zrážkovej dane

    Bulharsko/Grécko zrušenie zrážkovej dane

    Bulharsko privítalo záväzok Grécka, že zruší svoju zrážkovú daň z gréckych obchodných transakcií uskutočnených v Bulharsku.
    Začiatkom tohto roku Bulharsko požiadalo Európsku komisiu, aby napadla rozhodnutie Grécka zaviesť 26% zrážkovú daň z transakcií v Bulharsku, Cypre a Írsku, ktorá bola odôvodnená nízkymi daňovými sadzbami pre právnické osoby. Grécku bola následne zaslané odôvodnené stanovisko, ktoré požadovalo zmeniť práva v súvislosti s právom EÚ.