Anonymita vlastníctva

Európska únia si zakladá na tom, aby sprístupnila informácie v obchodných registroch verejnosti. V našej republike ako aj v iných krajinách Európy sú informácie o vlastníckej štruktúre spoločnosti spolu s osobnými údajmi o konateľoch či spoločníkoch verejné, prípadne prístupné za malý poplatok, anonymita vlastníctva neexistuje.


Offshore krajiny sú často využívané hlavne z dôvodu, že vedia zabezpečiť anonymitu vlastníctva. Pre jej dosiahnutie sa aplikujú holdingové štruktúry, kedy sa vhodným spôsobom kombinuje slovenská spoločnosť s offshore spoločnosťou. Anonymita vlastníctva prostredníctvom offshore spoločnosti môže byť využitá pri vlastnení slovenskej spoločnosti, hnuteľného alebo nehnuteľného majetku. S anonymitou bezprostredne súvisí aj ochranou majetku.


Offshore krajiny ponúkajú tiež možnosť najvyššej ochrany súkromia vo forme dosadených vlastníkov, tzv. nominee, bez toho aby bola ohrozená činnosť a chod spoločnosti. Dôvod rozhodnúť sa pre nominee je jednoduchý.

Krajiny s verejných obchodným registrom zobrazujú informácie o konateľoch a spoločníkoch, nie však skutočných vlastníkoch. Informácie o skutočnom vlastníkovi pozná len registračný agent v danej offshore krajine, nakoľko ten pri zakladaní spoločnosti nemá povinnosť tieto informácie poskytnúť registru.

Najčastejšou otázkou našich klientov je: Ako budem vedieť, že nedôjde k zneužitiu tejto funkcie, odcudzeniu peňazí či majetku? Vzťah medzi nominee a skutočným vlastníkom je zmluvne vymedzený, nominee tiež nemá žiaden prístup k účtom. V mnohých krajinách je dokonca ochrana informácií o skutočnom vlastníkovi deklarovaná v zákonoch, pod hrozbou trestného stíhania pri jej porušení.

Existuje niekoľko spôsobov ako anonymitu vlastníctva dosiahnuť prostredníctvom zahraničných spoločností, no vzhľadom na individuálne potreby jednotlivých podnikateľov nie je možné navrhnúť jednotné riešenie pre každý typ podnikania.

Potrebujete viac informácií? Sme tu pre Vás.

KONTAKTUJTE NÁS