Európska únia – schvaľuje zníženie dane na elektronické knihy

  • Európska únia – schvaľuje zníženie dane na elektronické knihy

    Európska únia – schvaľuje zníženie dane na elektronické knihy

    Výbor pre hospodárske a menové záležitosti Európskeho parlamentu podporil návrhy, ktoré umožnia členským štátom EÚ účtovať zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) na elektronické knihy s cieľom zosúladiť ich s daňovou úpravou tlačovín.
    Podľa súčasných pravidiel musia byť elektronické knihy zdanené minimálnou štandardnou sadzbou EÚ vo výške 15 percent. Na druhej strane môžu členské štáty účtovať zníženú sadzbu o najmenej päť percent – a v niektorých prípadoch aj nulovú sadzbu – na tlačené publikácie.
    Výbor schválil návrh Európskej komisie na zníženie sadzieb v elektronických knihách o 48 hlasov za, pričom 1 člen hlasoval proti a 2 sa zdržali hlasovania. Úplné parlamentné hlasovanie o opatrení bude 31. mája alebo 1. júna.