Založenie onshore spoločnosti

Spoločnosti založené v zahraničí sa využívajú hlavne pre rozmanitosť právneho prostredia a s tým súvisiacich výhod podnikania. Podniky môžu byť rozdelené do dvoch skupín – na offshore a onshore spoločnosti. Každá z týchto skupín má svoje výhody aj nevýhody, a vždy to závisí na konkrétnej podnikateľskej aktivite. Je možné využiť kombináciu oboch typov spoločností pre dosiahnutie maximálneho požadovaného účinku.
Onshore spoločnosti sú klasické zahraničné spoločnosti založené v krajinách so štandardným daňovým prostredím. Spoločnosť založená v takejto jurisdikcii musí platiť dane, viesť účtovníctvo a odovzdávať reporty, informácie o vlastníkoch sú verejné, akcie na doručiteľa nie sú povolené atď. Niektoré krajiny ponúkajú flexibilné daňové sadzby (napr. Holandsko), iné štáty zas pevnú nízku korporátnu daň (Bulharsko, Cyprus a pod.).

Spoločnosti môžu byť registrované na DPH. V štátoch existuje stabilný právny systém a množstvo podpísaných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Spoločnosti sa využívajú napríklad v holdingových štruktúrach či držbe majetku.
Spoločnosť okrem výhodnejších daňových podmienok získa aj lepší imidž a prestíž. Takouto krajinou je napríklad aj Veľká Británia.
Existuje celý rad krajín a typov spoločností preto nie je ľahké určiť, ktorý variant najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Je však možné navrhnúť takú podnikovú štruktúru, ktorá zodpovedá typu činnosti v čase a situácii, v ktorej sa spoločnosť nachádza. Či už sa jedná o maximalizáciu zisku, ochranu majetku, vyhnutie sa predpisom v určitých obchodných sektoroch alebo zabezpečenie anonymity, môže byť zahraničná spoločnosť vhodným riešením.

Najobľúbenejšie onshore krajiny

england-flag
Veľká Británia

Založenie britskej spoločnosti trvá po dodaní dokumentov 2 dni a potrebné dokumenty o založenej spoločnosti sú doručené na Slovensko kuriérom do 14 pracovných dní.

cyprus-flag
Cyprus

K výhodám spoločností založených na Cypre okrem iných patrí druhá najnižšia daň z príjmu - 12,5%, a tiež anonymita vlastníctva zakotvená v zákonoch

Hungary-flag
Maďarsko

K výhodám spoločností založených v Maďarsku patrí progresívna daň z príjmu - do HUF 500mil. je to 10%, nad hranicu je to 19%, jednoduchá registrácia na DPH...

bulgaria-flag
Bulharsko

Najobľúbenejšou formou spoločností v Bulharsku je OOD (Družestvo s ograničena otgovornosť) a ide o spoločnosť s ručením obmedzeným...

czech-flag
Česká republika

Česká republika je členským štátom Európskej únie. Menou krajiny zostala pôvodná česká koruna (Kč). ČR zaznamenala veľký prílev zahraničných investícií...

nederland-flag
Holandsko

Sila ekonomiky Holandska, stabilné právny systém či priaznivé daňové zaobchádzanie s príjmami z dividend, robia z tejto krajiny obľúbené miesto pre podnikanie...

hongkong-flag
Hongkong

Hongkong, to je 0% daň z príjmu pre spoločnosti, ktorých zisk nepochádza z územia Hongkongu ekonomická stabilita krajiny, neexistencia DPH, zrážkovej dane...

malta-flag
Malta

Na Malte je po vrátení daní prostredníctvom dividend konečná výška dani z prímu 5%, väčší výber nákladových položiek, ktoré môžu byť zaúčtované...

ireland-flag
Írsko

Najčastejšie zakladaným typom spoločností v Írsku sú Limited Companies by shares (Ltd.). Spoločnosť v Írsku musí zakladať minimálne jeden akcionár...

usa-flag
USA

Obľúbenými formami amerických spoločností, ktoré sa využívajú pri daňovom plánovaní sú Limited Liability Comany (s.r.o.) s koncovkami LC, LLC, L.L.C. a ...

germany-flag
Nemecko

V Nemecku je možné založiť dva typy spoločnosti s ručením obmedzeným - UG (Unternehmergesellschaft) a GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung).

germany-flag
Rumunsko

S.R.L (s.r.o.) je najobľúbenejšou formou spoločnosti v Rumunsku. Za záväzky spoločnosti sa ručí imaním, ktoré skladajú spoločníci pri jej zakladaní.

Potrebujete viac informácií? Sme tu pre Vás.

KONTAKTUJTE NÁS