Deň daňovej slobody vo Veľkej Británii najneskorší za posledných 15 rokov

  • Deň daňovej slobody vo Veľkej Británii najneskorší za posledných 15 rokov

    Deň daňovej slobody vo Veľkej Británii najneskorší za posledných 15 rokov

    Nový výskum uskutočnený Adam Smith Institute ukázal, že „deň daňovej slobody“ tento rok vyšiel o štyri dni neskôr a prehupol sa až do júna po prvýkrát po 15 rokoch.
    Deň daňovej slobody je prvý deň v roku, kedy zamestnanci prestávajú pracovať aby zaplatili dane a začínajú pracovať na seba. V roku 2016 pripadol tento deň na 3. júna. Podľa inštitútu je to výstražné upozornenie pre krajinu, že daňové zaťaženie krajiny sa uberá zlým smerom.