Ochrana majetku

Hlavným zmyslom ochrany majetku je zabezpečiť svoje imanie prostredníctvom majetkového plánovania. Takmer každý podnikateľ sa obáva o svoj majetok. Neoprávnené exekúcie sú na Slovensku na každodennom poriadku. A netýka sa to len exekúcií, ale aj mnohých iných situácií s prihliadnutím na obchodných partnerov, zamestnancov či životných partnerov.


Offshore spoločnosti sa dajú využiť za týmto účelom, čo býva často opomínaným pozitívnym aspektom takýchto spoločností. Práve dobre navrhnutá offshore štruktúra zaručí tú najlepšiu ochranu majetku. Aby mohol podnikateľ ochrániť svoj majetok úspešne, musí konať v predstihu pretože práve tu platí, že je lepšie konať teraz ako neskôr, keď sa už problém objaví.

V našom modernom svete je stále väčšia sieť domácich a medzinárodných vzťahov, transakcií a spoločností. Dômyselní ľudia pochopili potrebu využitia zahraničných možností a zahraničnej diverzifikácie. Medzi nimi je aj využitie cudzích právnych predpisov k ochrane ťažko zarobenému majetku.


Podnikateľ by mal pre ochranu majetku vykonať aspoň základné opatrenia, ako napríklad oddeliť svoj majetok od majetku spoločnosti, zabezpečiť anonymitu vlastníctva majetku a pod. Kontaktujte nás a my Vám navrhneme najvhodnejšia štruktúru pre ochranu majetku v závislosti od vašej situácie a požiadaviek.

Potrebujete viac informácií? Sme tu pre Vás.

KONTAKTUJTE NÁS