Nemecko – oprava dedičskej dane

  • Nemecko – oprava dedičskej dane

    Nemecko – oprava dedičskej dane

    Európska komisia vyhlásila, že uzavrela konanie voči Nemecku pre porušovanie práv Európskej únie, po tom čo bola dedičská daň uvedená do súladu s jej zákonmi.
    Podľa predchádzajúceho zákonu, domáce charity boli oslobodené od dedičskej dane, zatiaľ čo podobné charitatívne organizácie z iných členských krajín EU boli oslobodené len v prípade, ak ich rezidentný štát udeľoval rovnaké oslobodenie porovnateľné s nemeckým.
    Podľa tohto zákona boli zahraničné charity často zdaňované viac. Preto komisia v októbri 2014 požiadala Nemecko o zmenu tejto legislatívy, čo sa udialo vo februári tohto roku.