Maďarsko – nová sadzba dane

  • Maďarsko – nová sadzba dane

    Maďarsko – nová sadzba dane

    Začiatkom roka vstúpili do platnosti nové a veľmi výhodné daňové podmienky pre podnikateľov. Maďarsko zaviedlo zníženie dane z príjmu právnických osôb na 9% z predošlých 19% a pôvodná 10% daň, ktorá bola aplikovateľná do výšky 500 mil. HUF, bola zrušená.
    Maďarsko sa tak stalo krajinou s najnižšou korporátnou daňou v Európskej únii. Upravili sa taktiež odvody za zamestnancov a ďalšie daňové sadby. Okrem zmeny zdanenia vznikajú spoločnostiam nové povinnosti na fakturáciu a poskytovanie údajov daňovému úradu.