Daňová optimalizácia

Aby spoločnosť obstála v konkurenčnom boji, snaží sa regulovať ceny a minimalizovať svoje náklady. Medzi takéto náklady patrí aj daňové zaťaženie. Práve na nízke daňové sadzby sa snažia rôzne krajiny prilákať zahraničných investorov. Takéto zámerné vyhľadávanie najvhodnejších daňových podmienok sa nazýva daňová optimalizácia.

Daňová optimalizácia je často nepochopeným javom, pretože tento pojem evokuje obraz daňových únikov. Minimalizácia daní je legálna stratégia zníženia daňovej záťaže podniku. To je dôvod, prečo veľké nadnárodné spoločnosti majú často finančnú skupinu umiestnenú vo vhodnej jurisdikcii. Je dôležité mať platnú stratégiu pre daňové plánovanie. V mnohých situáciách je zdanenie záťažou, ktorá bráni získavaniu úspor, čo vedie k strate schopnosti investovať a zároveň znižuje príjmy, ktoré sú zásadné pre získanie kapitálu.

Mnoho spoločností verí, že daňové plánovanie zahŕňa iba zmenu domicilu za účelom dosiahnutia daňových výhod, ale to je často len predsudok, ktorý nezodpovedá realite. Každá krajina má špecifický daňový systém a pre hľadanie optimálnej kombinácie využitia je vhodná jeho podrobná analýza, napr. u zrážkových daní. Pre medzinárodné daňové plánovanie je tiež dôležité pochopenie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Onshore krajiny majú podpísané takéto zmluvy aj so Slovenskom, to však neplatí pre offshore krajiny. Preto aj keď využitie offshoru vyzerá jednoducho, v praxi daňová optimalizácia prebieha komplikovanejšie.Na základe požiadaviek klienta urobíme analýzu jeho podnikateľskej situácie a odporučíme najvýhodnejšie riešenie. Daňové plánovanie je dôležité pre každého podnikateľa, aktívny prístup k rozvoju daňové stratégie pomôže priviesť podnikanie k dlhodobému úspechu.

Potrebujete viac informácií? Sme tu pre Vás.

KONTAKTUJTE NÁS