Založenie firmy v USA

Spojené štáty americké sú hospodársky najvyspelejšou krajinou sveta. Štátnou menou je americký dolár. Spoločnosť založená v tejto krajine získa vysokú prestíž. Riadenie spoločnosti je veľmi flexibilné a správne navrhnutá spoločnosť môže dosiahnuť výhodné daňové podmienky. Krajina má podpísaných mnoho zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a zmlúv o ochrane investícií (platí pre Corporation).


Obľúbenými formami amerických spoločností, ktoré sa využívajú pri daňovom plánovaní sú Limited Liability Comany (s.r.o.) s koncovkami LC, LLC, L.L.C. a Corporation (akciová spoločnosť) s koncovkami Inc., Ltd., Limited, Corp., Co., Corporation. Štáty ktoré ponúkajú najlepšie podmienky pre založenie spoločnosti sú Delaware, Nevada a Wyoming, kde je založenie spoločnosti jednoduché a neexistujú tu štátne dane (daň z príjmu a DPH).


Spoločnosti Limited Liability Comany sú najviac využívané v offshore podnikaní, pretože okrem vysokého imidžu spoločnosti takáto spoločnosť pri správnom navrhnutí nemá povinnosť platiť daň z príjmu. Takou najpodstatnejšou podmienkou je, aby nik z majiteľov spoločnosti nebol občanom USA (vrátane zelenej karty) a tiež nevykonávala činnosť na území USA. LLC spoločnosti sú relatívne novou formou spoločností v Amerike.

Upozorňujeme, že vzhľadom na prijaté zákony FATCA je ťažké otvoriť účet pre americkú spoločnosť mimo USA. Jedine spoločnosti založené na území Delaware majú najreálnejšiu možnosť si účet mimo USA otvoriť.


Delaware si vybudoval reputáciu najvhodnejšieho miesta na podnikanie a zakladanie spoločností v Spojených štátoch amerických. Ak spoločnosť podniká mimo štátu, neplatí žiadnu daň z príjmu. Tiež spoločnosť nepotrebuje obchodnú licenciu. Založenie spoločnosti je možné bez osobnej prítomnosti v krajine a bez nutnosti byť rezidentom USA. Zákony sú koncipované tak, že chránia osobné údaje a identitu vlastníkov, ktoré nie sú zverejnené. Spoločnosť môže mať len jedného člena.


Okrem štátu Delaware vieme zabezpečiť založenie spoločnosti aj v Californii vrátane sídla spoločnosti. Vedenie spoločnosti v tejto krajine je však už administratívne aj finančne náročnejšie.

Cenník:

Krajina Založenie spoločnosti Poplatky v ďalších rokoch
USA - California 2450 € 1600 €
USA - Delaware 1600 € 950 €

Výhody spoločnosti založenej v USA

  • 0% DPH

  • 0% daň z príjmu pre spoločnosti LLC, L.C., L.L.C. a tým nevzniká povinnosť podávať daňové priznanie

  • Benevolentnejší prístup k podnikaniu ako v EU

  • Anonymita vlastníctva – nie je povinnosť uvádzať skutočných majiteľov vo verejných dokumentoch

  • Voľná prevoditeľnosť obchodných podielov

Potrebujete viac informácií? Sme tu pre Vás.

KONTAKTUJTE NÁS