Veľká Británia – daňové zmeny oznámené v rozpočte

  • Veľká Británia – daňové zmeny oznámené v rozpočte

    Veľká Británia – daňové zmeny oznámené v rozpočte

    Vláda Veľkej Británie predstavila v rozpočte legislatívu, ktorá zavedie rad daňových opatrení, vrátane prahovej hranice dane z príjmu a daní pre spoločnosti.
    Finančný návrh na rok 2016 bol predstavený v parlamente 24. marca. Podľa neho sa zdvihne od apríla 2017 nezdaniteľné minimum na 11 500GBP. Taktiež sa zdvihne od apríla hranica vyšších daňových sadzieb z GBP42,385 na GBP45,000. Predpokladá sa, že reformy znížia dane pre viac ako 31m ľudí.
    Návrh redukuje taktiež daň z príjmu právnických osôb na 17% od roku 2020. Predtým bolo plánované zníženie na 18%. V súčasnosti je výška dane 20%.