Založenie firmy na Cypre

Medzi onshore krajiny zaraďujeme Cyprus. Táto krajina ešte pred rokom 2003 patrila medzi offshore jurisdikcie s nízkym zdanením. Krajina sa stala členom Európskej únie v roku 2004. Pred vstupom do Európskej únie však musela prijať rôzne opatrenia týkajúce sa aj výšky daní, no napriek tomu je to stále výhodná destinácia pre podnikanie.


Vďaka mimoriadne výhodnému daňovému systému sa Cyprus stáva najobľúbenejšou jurisdikciou v Európe pre medzinárodné obchodovanie s pridanou hodnotou výhod členských krajín Európskej únie. Tak ako mnohé štáty EÚ, má Cyprus podpísaných mnoho dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia vrátane Slovenska, čo je veľkým benefitom oproti offshore jurisdikciám. Angličtina je tu najrozšírenejším obchodným jazykom. Legislatíva je založená na britskom práve. Menovou jednotkou je euro.


Hlavnými dôvodmi prečo je táto krajina zaujímavá pre investorov a podnikateľov, sú jedny z najnižších daňových sadzieb pre cudzincov v Európe. V roku 2013 zvýšil Cyprus daň z príjmu na 12,5%. Výška DPH je 19%. Inou výhodou je väčší výber nákladových položiek, ktoré môžu byť zaúčtované. Cyprus si zachoval niektoré prvky offshore spoločnosti, ako je ochrana údajov a anonymita vlastníctva zakotvená v zákonoch.

Zakladanie a správa spoločnosti je regulovaná zákonom Companies Act c113. Najobľúbenejšou formou spoločností na Cypre je Private Company Limited by shares. Využívajú sa najmä ako holdingové spoločnosti prostredníctvom ktorých môžu podnikatelia investovať do dcérskych spoločností a minimalizovať tak daňové náklady.


Založené spoločnosti sú anonymné s menovanými funkcionármi. Pri tomto spôsobe založenia spoločnosti ostáva vlastnícka štruktúra utajená. Za spoločnosť vystupujú na dokumentoch nominee (menovaní) funkcionári, ktorí však nemajú právomoci konať za spoločnosť. Cyperská spoločnosť, na rozdiel od offshore spoločností, môže podnikať aj na území Cypru. Spoločnosť musí mať najmenej jedného konateľa, tajomníka a akcionára. Názov spoločnosti musí končiť koncovkou Ltd alebo Limited.


Klient kupuje už založenú spoločnosť tzv. ready – made, ktorá nie je registrovaná na DPH, nakoľko v prípade holdingu to nie je potrebné. Povinnosťou cyperskej spoločnosti je viesť účtovníctvo a vykonávať audit. V prípade DPH registrácie spoločnosť musí odovzdávať štvrťročne reporty. Po tom ako nám klient dodá potrebné náležitosti, podpíše jeden dokument a stáva sa majiteľom spoločnosti. Nie je potrebné nič overovať na cyperskej ambasáde. Vieme však tiež zabezpečiť založenie úplne novej cyperskej spoločnosti, čo trvá približne 5 pracovných dní.

Cenník:

Krajina Založenie spoločnosti Poplatky v ďalších rokoch
Cyprus 3500 € 2600 €

Výhody spoločnosti založenej na Cypre

  • Druhá najnižšia daň z príjmu v Európe – 12,5%

  • Klient kupuje už založenú spoločnosť a takmer okamžite sa stáva jej majiteľom

  • Väčší výber nákladových položiek, ktoré môžu byť zaúčtované

  • Podpísaných mnoho zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, vrátane Slovenska

  • Ochrana údajov a anonymita vlastníctva je zakotvená v zákonoch

Potrebujete viac informácií? Sme tu pre Vás.

KONTAKTUJTE NÁS