Založenie firmy v Rumunsku

Rumunsko leží v juhovýchodnej časti Európy. Vstúpilo do Európskej únie spolu s Bulharskom v roku 2007. Hlavným mestom je Bukurešť. Zachovalo si pôvodnú rumunskú menu – rumunský lei (RON). Rozvíjajúca sa ekonomika, výhodná geografická poloha a priaznivé daňové podmienky robia z tejto krajiny vhodné miesto pre podnikanie.


S.R.L (s.r.o.) je najobľúbenejšou formou spoločnosti v Rumunsku. Za záväzky spoločnosti sa ručí imaním, ktoré skladajú spoločníci pri jej zakladaní. Minimálne základné imanie je vo výške 200 RON (cca 80Euro) a musí byť splatené v hotovosti. Spoločnosť musí založiť minimálne jeden konateľ a spoločník, ktorým môže byť aj zahraničná spoločnosť. Spoločník môže vlastniť maximálne 1 spoločnosť kde je stopercentným majiteľom. Po prekročení príjmu 35 000€ je spoločnosť povinná sa registrovať na DPH. Výška DPH je 24%. Spoločnosti podliehajú dani 16%, táto daň sa však vyrátava zo zisku a nie z príjmu. V Rumunsku je možnosť založiť tzv. mikro spoločnosť. Takáto spoločnosť podlieha zdaneniu príjmov vo výške len 3%. Spoločnosť si môže vybrať, či bude platiť 3% daň z príjmov alebo 16% daň zo zisku ako je to u ostatných spoločností. Je vhodná pre spoločnosti ktoré majú nízke náklady.

Mikro spoločnosť musí však spĺňať niektoré požiadavky: 1. nesmie prekročiť obrat 100 000€, 2. počet zamestnancov musí byť 1-9, 3. príjem spoločnosti nemôže pochádzať z bankovníctva, poisťovníctva, hazardných hier, 4. maximálne 20% príjmu spoločnosti môže pochádzať z poradenstva a konzultácii, 5. kapitál spoločnosti nemôže byť vlastnený štátom alebo iných verejných a miestnych orgánov, a majiteľom nemôže byť spoločnosť ktorá má viac než 250 zamestnancov


Po podpísaní dokumentov trvá zapísanie spoločnosti do obchodného registra cca týždeň. Spoločnosť musí mať registračné sídlo v Rumunsku. Názov spoločnosti musí byť jedinečný a nemôže sa podobať na žiaden doteraz registrovaný názov inak bude zamietnutý. To má za následok, že sa stáva čoraz komplikovanejšie registrovať názov spoločnosti. Odporúčame pre zrýchlenie založenia spoločnosti navrhnúť niekoľko od seba úplne odlišných názvov, ktoré budú pozostávať z 2-3 slov. Názov spoločnosti nemôže obsahovať niektoré mená ako napr. Rumunsko (vyžaduje si to špeciálnu licenciu), iniciálky a čísla atď.

Cenník:

Krajina Založenie spoločnosti Poplatky v ďalších rokoch
Rumunsko 2000 € 1400 €

Výhody spoločnosti založenej v Rumunsku

  • Mikro spoločnosť platí daň z príjmu 3%, ostatné spoločností 16% daň zo zisku

  • Podpísaných mnoho zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, vrátane Slovenska

  • minimálny kapitál je cca 80€

  • člen Európskej únie

Potrebujete viac informácií? Sme tu pre vás.

KONTAKTUJTE NÁS