Založenie firmy v Paname

Panamská republika sa nachádza medzi Kostarikou a Kolumbiou, tvorí najužšiu a najnižšiu časť šije, ktorá spája Severnú a Južnú Ameriku. Nachádza sa tu jedinečný Panamský prieplav, vďaka ktorému v tomto štáte prekvitá medzinárodný obchod. Oficiálnym jazykom je španielčina. Panama je popredným offshore centrom na americkom kontinente.


Aby spoločnosť z Panamy neplatila dane, zakladá sa tzv. nerezidentná spoločnosť, ktorá má formu akciovej spoločnosti. Je primárne navrhnutá pre podnikanie v zahraničí, nemôže obchodovať na území Panamy. Spoločnosť musia zakladať minimálne traja riaditelia, akcionár môže byť v spoločnosti len jeden.


V Panamskej spoločnosti je tiež povinné vymenovať minimálne troch úradníkov (predseda, tajomník a pokladník), ktorí môžu byť tie isté osoby ako riaditelia a nemusia byť rezidentmi Panamy. Spoločnosti nemajú povinnosť platiť dane ani odovzdávať reporty. Názov panamskej spoločnosti musí končiť príponou Corporation, Incorporated, Sociedad Anonima alebo skratky Corp, Inc alebo SA. Nesmú používať príponu Limited alebo Ltd.

Register spoločností je verejný, vidieť tu informácie o riaditeľoch spoločnosti, z tohto dôvodu odporúčame dosadenie nominee riaditeľa. Informácie o akcionároch sa tu nenachádzajú. Založenie panamskej spoločnosti trvá po dodaní dokumentov 14 pracovných dní a dokumenty o novozaloženej spoločnosti sú doručené na Slovensko kuriérom o cca pracovných 14 dní.


Nakoľko na Paname je register spoločnosti verejný a nie je problém z neho získať výpis, pre dodržanie anonymity preto odporúčame založenie anonymnej spoločnosti s dosadenými nominee funkcionármi. Anonymná spoločnosť zaručuje anonymitu skutočných vlastníkov spoločnosti, prostredníctvom dosadených funkcionárov tzv. nominee.


Títo dosadení funkcionári napriek tomu že figurujú na všetkých dokumentoch, nemajú žiadne právomoci na vykonávanie aktivít v spoločnosti. Skutočný vlastník vystupuje len ako splnomocnenec a na základe plnej moci vykonáva všetky činnosti za spoločnosť.

Cenník:

Krajina Založenie spoločnosti Poplatky v ďalších rokoch
Panama 1850 € 1050 €
Panama (anonymná spoločnosť) 2900 € 1600 €

Výhody spoločnosti založenej v Paname

  • 0% dane

  • Spoločnosti nie sú povinné odovzdávať účtovníctvo, robiť daňové priznanie

  • Povolené dosadenie riaditeľa a spoločníka

  • Ktorákoľvek fyzická či právnická osoba sa môže stať akcionárom a riaditeľom

  • Možnosť vystaviť akcie na doručiteľa

Potrebujete viac informácií? Sme tu pre Vás.

KONTAKTUJTE NÁS