Založenie firmy v Nevise

Nevis je rajský ostrov v Karibskom mori. Je súčasťou federácie Sv. Krištof a Nevis.¬ Počet obyvateľov na tomto malom ostrove je 12tisíc. Hlavným mestom je Basseterre. Krajina má stabilnú legislatívu a ekonomiku so silnou menou. Tradične sa St. Kitts zameriava na oblasti cestovného ruchu a Nevis ponúka offshore služby.


Nevis má vlastnú offshore legislatívu, ktorá prináša mnoho výhod klientom zapojených do medzinárodných obchodných aktivít. Legislatíva je založená na anglickom práve. Oficiálnym jazykom je angličtina.


Najčastejšie zakladaným typom spoločnosti je LLC – Limited Liability Company, ktorá je formovaná podľa Nevis Limited Liability Company Ordinance z roku 1995. LLC spoločnosť nemá akcie, preto sa jej majitelia volajú členovia a nie akcionári. Minimálny počet členov je jeden, môže to byť tak fyzická ako aj právnická osoba a nemusí byť rezidentom Nevisu.


Spoločnosť tiež musí mať minimálne jedného manažéra, ktorým môže a nemusí byť člen spoločnosti. Spoločnosť môže mať aj obmedzenú životnosť. V takom prípade je potrebné určiť dátum, do kedy bude spoločnosť zrušená a tento dátum je potom uvedený v stanovách.

LLC môže byť teda založená jednou alebo viacerými osobami, nepodlieha zdaneniu, nemá povinnosť odovzdávať účtovníctvo. Register spoločností nie je verejný a nie sú v ňom uvedené ani podrobnosti o členoch spoločnosti. Názov spoločnosti musí končiť koncovkou "Limited Liability Company" alebo "L.L.C.", "L.C.", "LLC" či "LC".


Spoločnosť musí mať registračné sídlo na Nevise. Založenie spoločnosti trvá po dodaní a podpísaní dokumentov 14 pracovných dní a dokumenty o novozaloženej spoločnosti sú doručené na Slovensko kuriérom o cca ďalších 14 pracovných dní.


Okrem základného založenia spoločnosti ponúkame anonymnú spoločnosť. Anonymná spoločnosť zaručuje anonymitu skutočných vlastníkov spoločnosti, prostredníctvom dosadených funkcionárov tzv. nominee.


Títo dosadení funkcionári napriek tomu že figurujú na všetkých dokumentoch, nemajú žiadne právomoci na vykonávanie aktivít v spoločnosti. Skutočný vlastník vystupuje len ako splnomocnenec a na základe plnej moci vykonáva všetky činnosti za spoločnosť.

Cenník:

Krajina Založenie spoločnosti Poplatky v ďalších rokoch
Nevis 2100 € 1200 €
Nevis (anonymná spoločnosť) 3250 € 1700 €

Výhody spoločnosti založenej v Nevise

  • 0% dane

  • Register riaditeľov a spoločníkov nie je verejný

  • Spoločnosti nie sú povinné odovzdávať účtovníctvo, robiť daňové priznanie

  • Pre založenie spoločnosti stačí minimálne 1 riaditeľ, spoločník

  • Obchodovanie na Forexe je povolenou činnosťou

  • Povolené dosadenie riaditeľa a spoločníka

Potrebujete viac informácií? Sme tu pre Vás.

KONTAKTUJTE NÁS