Založenie firmy v Dominike

Dominika (nejde však o Dominikánsku republiku) je bývalou britskou kolóniou ležiacou v východnom Karibiku. Hlavný mestom je Roseau. Tento malý hornatý ostrov uprostred reťazca karibských ostrovov sa rozkladá na ploche iba 290 štvorcových míľ a je domovom skromnej 70-tisícovej populácie. Legislatíva tohto ostrovného štátu je založená na britskom práve. Oficiálnym jazykom je angličtina.


Zákon o obchodných spoločnostiach bol navrhnutý 26. júna 1996 (IBC Act). Tento zákon umožňuje spoločnostiam ich flexibilnú štruktúru a efektívny proces založenia. Súkromie akcionárov je zaručené zákonom, ktorý nastoľuje potrestať peňažnou pokutou a trestom odňatia slobody každého, kto odhalí akékoľvek informácie ohľadom spoločnosti.


Register spoločností nie je verejný. Medzinárodné spoločnosti nemajú povinnosť platiť dane, čo garantuje vláda na 20 rokov od založenia spoločnosti. Spoločnosti nemusia odovzdávať účtovníctvo ani reporty.

Pre založenie firmy stačí jeden spoločník a jeden konateľ, ktorým môže byť jedna osoba a nemusí byť rezidentom Dominiky. Kapitál musí byť v minimálnej výške 100USD, avšak nemusí byť splatený. Spoločnosť musí mať sídlo na území Dominiky. Založenie dominickej spoločnosti trvá po dodaní dokumentov 7 pracovných dní a dokumenty o novozaloženej spoločnosti sú doručené na Slovensko kuriérom o cca pracovných 14 dní.


Okrem základného založenia spoločnosti ponúkame anonymnú spoločnosť. Anonymná spoločnosť zaručuje anonymitu skutočných vlastníkov spoločnosti, prostredníctvom dosadených funkcionárov tzv. nominee. Títo dosadení funkcionári napriek tomu že figurujú na všetkých dokumentoch, nemajú žiadne právomoci na vykonávanie aktivít v spoločnosti. Skutočný vlastník vystupuje len ako splnomocnenec a na základe plnej moci vykonáva všetky činnosti za spoločnosť.

Cenník:

Krajina Založenie spoločnosti Poplatky v ďalších rokoch
Dominika 1600 € 1000 €
Dominika (anonymná spoločnosť) 2250 € 1600 €

Výhody spoločnosti založenej v Dominike

  • 0% dane

  • Register riaditeľov a spoločníkov nie je verejný

  • Spoločnosti nie sú povinné odovzdávať účtovníctvo, robiť daňové priznanie

  • Pre založenie spoločnosti stačí minimálne 1 riaditeľ, spoločník

  • Povolené dosadenie riaditeľa a spoločníka

Potrebujete viac informácií? Sme tu pre Vás.

KONTAKTUJTE NÁS