Založenie firmy v Belize

Belize sa nachádza v Strednej Amerike a na rozdiel od ostatných karibských daňových rajov nie je ostrovnou krajinou. Hlavným mestom je Belmopan, avšak najväčšie mesto, kde vám ponúkame aj sídlo spoločnosti, je Belize City.


Má pomerne rozvinuté a rozmanité národné hospodárstvo. Súčasne však príjmy z offshore služieb tvoria značnú časť zárobkov krajiny, a preto sa vláda snaží podporovať rozvoj Belize ako popredného offshore centra.


Právny systém je navrhnutý tak, aby si vedenie spoločnosti vyžadovalo minimálne nároky. Popri tom táto jurisdikcia zabezpečuje súkromie a anonymitu, keďže informácie o vlastníkoch nie sú verejne prístupné. Spoločnosti na Belize neplatia žiadne dane. Tiež nemusia splatiť základné imanie pri zakladaní spoločnosti. Pre založenie spoločnosti stačí jeden spoločník a jeden konateľ, ktorým môže byť jedna osoba.


Spoločnosť musí mať sídlo na území Belize, ale nemôže tu vykonávať svoje podnikateľské aktivity. Akcie na doručiteľa sú povolené, avšak akciový certifikát musí byť držaný registračným agentom na Belize.

IBC (Medzinárodná obchodná spoločnosť) je najpopulárnejší typ offshore spoločnosti. Na Belize podliehajú Medzinárodnému aktu obchodných spoločností (International Business Companies Act) z roku 1990 a upravenom v roku 2000.


Založenie belizskej spoločnosti trvá po dodaní dokumentov 5 pracovných dní a dokumenty o novozaloženej spoločnosti sú doručené na Slovensko kuriérom o cca pracovných 14 dní. Od konca minulého roku začala platiť povinnosť pre spoločnosti založené na Belize, podľa ktorej sú spoločnosti povinné viesť účtovníctvo, ale nemajú povinnosť nikomu ho predkladať ani podávať účtovné uzávierky.


Je len potrebné udať miesto, kde je toto účtovníctvo uchovávané. Okrem základného založenia spoločnosti ponúkame anonymnú spoločnosť. Anonymná spoločnosť zaručuje anonymitu skutočných vlastníkov spoločnosti, prostredníctvom dosadených funkcionárov tzv. nominee.


Títo dosadení funkcionári napriek tomu že figurujú na všetkých dokumentoch, nemajú žiadne právomoci na vykonávanie aktivít v spoločnosti. Skutočný vlastník vystupuje len ako splnomocnenec a na základe plnej moci vykonáva všetky činnosti za spoločnosť.

Cenník:

Krajina Založenie spoločnosti Poplatky v ďalších rokoch
Belize 1400 € 800 €
Belize (anonymná spoločnosť) 2100 € 1450 €

Výhody spoločnosti založenej v Belize

  • 0% dane

  • Register riaditeľov a spoločníkov nie je verejný

  • Spoločnosti nie sú povinné odovzdávať účtovníctvo, robiť daňové priznanie

  • Pre založenie spoločnosti stačí minimálne 1 riaditeľ, spoločník

  • Právna a politická stabilita krajiny

  • Akcie na doručiteľa sú povolené, avšak akciový certifikát musí byť držaný registračným agentom na Belize

  • Nie je tu minimálne základné imanie

  • Povolené dosadenie riaditeľa a spoločníka

Potrebujete viac informácií? Sme tu pre Vás.

KONTAKTUJTE NÁS