Založenie firmy v Anguille

Anguilla je ostrov v Karibskom morI. Pozostáva z jedného hlavného ostrova Anguilla a množstva malých ostrovčekov. Hlavným mestom je The Valley. Ostrov obýva asi 13 tisíc obyvateľov na 90tich kilometroch štvorcových. Legislatíva tohto ostrovného štátu je založená na britskom práve. Anguilla poskytuje stabilný, pohodlný a diskrétny domicil pre obchodné spoločnosti. Menovou jednotkou je americký dolár.


Spoločnosti registrované na Anguille podliehajú Medzinárodnému aktu obchodných spoločností (International Business Companies Act) z roku 2000. Tento zákon ponúka progresívnu legislatívu s flexibilnými štruktúrami spoločností a efektívnym spôsobom ich zakladania tak, aby si vedenie spoločnosti vyžadovalo minimálne nároky.


Súkromie akcionárov je zaručené zákonom. Register spoločností nie je verejný.Medzinárodné spoločnosti nemajú povinnosť platiť dane ani odovzdávať reporty. Pre založenie spoločnosti stačí jeden spoločník a jeden konateľ, ktorým môže byť jedna osoba a nemusí byť rezidentom Anguilly.

Nie je určená minimálna ani maximálna výška akciového kapitálu spoločnosti, ani sa nevyžaduje sa jeho splatenie. Sú povolené aj akcie na doručiteľa. Spoločnosť musí mať sídlo na území Anguilly. Názov spoločnosti má indikovať, že ide o Limited Liability, a teda má mať jednu z koncoviek: Limited, Ltd., Corporation, Corp., Société Anonyme, alebo S.A. Založenie spoločnosti trvá po dodaní a podpísaní dokumentov 14 pracovných dní a dokumenty o novozaloženej spoločnosti sú doručené na Slovensko kuriérom o cca ďalších 14 pracovných dní.


Okrem základného založenia spoločnosti ponúkame anonymnú spoločnosť. Anonymná spoločnosť zaručuje anonymitu skutočných vlastníkov spoločnosti, prostredníctvom dosadených funkcionárov tzv. nominee. Títo dosadení funkcionári napriek tomu že figurujú na všetkých dokumentoch, nemajú žiadne právomoci na vykonávanie aktivít v spoločnosti. Skutočný vlastník vystupuje len ako splnomocnenec a na základe plnej moci vykonáva všetky činnosti za spoločnosť.

Cenník:

Krajina Založenie spoločnosti Poplatky v ďalších rokoch
Anguilla 1850 € 1050 €
Anguilla (anonymná spoločnosť) 2900 € 1600 €

Výhody spoločnosti založenej v Anguille

  • 0% dane

  • Register riaditeľov a spoločníkov nie je verejný

  • Spoločnosti nie sú povinné odovzdávať účtovníctvo, robiť daňové priznanie

  • Pre založenie spoločnosti stačí minimálne 1 riaditeľ, spoločník

  • Nie je tu minimálne základné imanie

  • Povolené dosadenie riaditeľa a spoločníka

Potrebujete viac informácií? Sme tu pre Vás.

KONTAKTUJTE NÁS