Založenie firmy na Sv. Vincente a Grenadínach

Svätý Vincent a Grenadíny je tropický raj v Karibskom mori. Pozostáva z tridsiatich dvoch ostrovov z ktorých najväčším je Svätý Vincent s hlavným mestom Kingstown. Okrem turizmu je Sv. Vincent a Grenadíny obľúbenou offshore jurisdikciou vďaka vhodným zákonom, ktorými vláda podporuje rozvoj tejto krajiny, ale v neposlednom rade aj vďaka bankovým službám.


IBC – International Business Companies (Medzinárodné obchodné spoločnosti) sú najobľúbenejším druhom offshore spoločnosti ponúkanej na Sv. Vincente. Sú koncipované tak, aby sa mohli zapojiť do podnikania mimo krajiny s minimálnymi nárokmi na vedenie spoločnosti. Jedným zo základných charakterov spoločnosti je zachovanie diskrétnosti. Register spoločností nie je verejný. Medzinárodné spoločnosti nemajú povinnosť platiť dane ani odovzdávať reporty.


Pre založenie spoločnosti stačí jeden spoločník a jeden konateľ, ktorým môže byť jedna osoba a nemusí byť rezidentom Svätého Vincenta. Nie je určená minimálna ani maximálna výška akciového kapitálu spoločnosti, ani sa nevyžaduje sa jeho splatenie.

Spoločnosti môžu byť využívané na rôzne účely s výnimkou vykonávania niektorých aktivít, ktoré určuje zákon o medzinárodných obchodných spoločnostiach (Interantional Business Companies Act z roku 1996). Založenie spoločnosti trvá po dodaní dokumentov 14 dní a dokumenty o novozaloženej spoločnosti sú doručené na Slovensko kuriérom o 8-14 dní.


Od začiatku roka 2015 začala na Sv. Vincente platiť povinnosť viesť účtovníctvo. Spoločnosti však nemajú povinnosť nikomu ho predkladať ani podávať účtovné uzávierky, je len potrebné udať miesto, kde je toto účtovníctvo uchovávané.


Okrem základného založenia spoločnosti ponúkame anonymnú spoločnosť. Anonymná spoločnosť zaručuje anonymitu skutočných vlastníkov spoločnosti, prostredníctvom dosadených funkcionárov tzv. nominee. Títo dosadení funkcionári napriek tomu že figurujú na všetkých dokumentoch, nemajú žiadne právomoci na vykonávanie aktivít v spoločnosti. Skutočný vlastník vystupuje len ako splnomocnenec a na základe plnej moci vykonáva všetky činnosti za spoločnosť.

Cenník:

Krajina Založenie spoločnosti Poplatky v ďalších rokoch
Sv. Vincent a Grenadíny 1450 € 850 €
Sv. Vincent a Grenadíny (anonymná spoločnosť) 2350 € 1700 €

Výhody spoločnosti založenej na Sv. Vincente a Grenadínach

  • 0% dane

  • Register riaditeľov a spoločníkov nie je verejný

  • Spoločnosti nie sú povinné odovzdávať účtovníctvo, robiť daňové priznanie

  • Pre založenie spoločnosti stačí minimálne 1 riaditeľ, spoločník

  • Obchodovanie na Forexe je povolenou činnosťou

  • Povolené dosadenie riaditeľa a spoločníka

Potrebujete viac informácií? Sme tu pre Vás.

KONTAKTUJTE NÁS