Založenie firmy na Malte

Malta leží medzi dvoma kontinentmi v srdci Stredozemného mora. Maltézske súostrovie je skupina troch ostrovov, konkrétne sú to Malta, Gozo a Comino. Strategická poloha Malty hrala významnú úlohu v Stredomorí už v ďalekej minulosti.Štatút Malty ako člena Európskej únie, ako aj prijatie eura ako maltskej meny v roku 2008 robia z tejto krajiny jurisdikciu volenú investormi, z ktorých mnohí sa rozhodnú umiestniť svoje podnikanie na Malte v dôsledku výhodného daňového systému.Vláda v priebehu rokov podporovala rozvoj ekonomiky ostrova ako prestížneho medzinárodného, finančného a námorného centra. Oficiálnym jazykom je maltčina a angličtina. Jedným z atraktívnych benefitov ktoré ponúka Malta, je daňový systém dostupný maltským spoločnostiam.Napriek vysokej dani z príjmu, ktorá je vo výške 35%, majú spoločníci za určitých podmienok nárok na vrátenie 6/7 sumy vo forme dividend zo zaplatených daní. Základná sadzba DPH je 18%. Taktiež pre nerezidentov platí, že dividendy, úroky a licencie nepodliehajú zrážkovej dani.

Tak ako mnohé štáty EÚ, má Malta podpísaných mnoho dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia vrátane Slovenska, čo je veľkým benefitom oproti offshore jurisdikciám. Minimálny základný kapitál spoločnosti založenej na Malte je €1165. Najmenej 20% z neho musí byť splatených na účet spoločnosti. Maltská spoločnosť musí mať minimálne jedného konateľa.Zákon všeobecne stanovuje, že spoločnosť má mať najmenej dvoch spoločníkov, avšak je možné zaregistrovať spoločnosť s jedným spoločníkom za predpokladu, že spoločnosť spĺňa určité podmienky.A to predovšetkým, že hlavná obchodná aktivita spoločnosti bude uvedená v stanovách spoločnosti. Konateľ ani spoločníci nemusia byť rezidentmi Malty. Spoločnosť tiež musí mať taomníka, ktorým môže byť len fyzická osoba.


Spoločnosť je povinná viesť účtovníctvo a tiež má povinnosť vykonávať audit. Musí mať sídlo na území Malty. Názov spoločnosti má končiť koncovkou ,,Limited“ alebo ,,Ltd“, musí byť jedinečný a nemôže byť rovnaký alebo podobný inému názvu už registrovanej spoločnosti.

Cenník:

Krajina Založenie spoločnosti Poplatky v ďalších rokoch
Malta 5000 € 2400 €

Výhody spoločnosti založenej na Malte

  • Po vrátení daní prostredníctvom dividend je konečná výška dani z prímu 5%

  • Možnosť získať licenciu na prevádzkovanie hazardných hier

  • Väčší výber nákladových položiek, ktoré môžu byť zaúčtované

  • Člen Európskej únie, ekonomická a politická stabilita štátu

  • Možnosť docielenia ochrany údajov a anonymity vlastníctva

Potrebujete viac informácií? Sme tu pre Vás.

KONTAKTUJTE NÁS