Založenie firmy v Hongkongu

Vďaka centrálnej polohe vo východnej Ázii a úzkym väzbám s rýchlo expandujúcou Čínou, sa stal Hongkong medzinárodným obchodným a finančným centrom. V nadväznosti na svoju tradičnú hospodársku politiku si Hongkong rozvinul modernú, živú a kozmopolitnú ekonomiku. Menovou jednotkou je hongkonský dolár – HKD. Oficiálnym jazykom okrem čínštiny je angličtina.


Ekonomika Hongkongu je charakteristická nízkym zdanením a veľmi jednoduchým daňovým systémom. Daň z príjmu je vo výške 16,5% avšak zisk ktorý pochádza z územia mimo Hongkongu nepodlieha dani z príjmu. Neexistuje tu DPH alebo daň z dividend.


Jednou z ďalších výhod nerezidentných spoločností z Hongkongu je, že spoločnosti nie sú považované za offshore spoločnosti z pohľadu vlád, a preto obchodovanie s takýmito spoločnosťami nie je limitované z ich strany ani zo strany bánk.


Najčastejším typom zakladaných spoločností sú ,,company limited by shares“ (Ltd.), ktoré sú obdobou spoločností s ručením obmedzeným. Minimálny kapitál spoločnosti je 1HKD.

Nie je žiadna požiadavka na splatenie kapitálu. Zodpovednosť každého spoločníka je daná výškou jeho vkladu do spoločnosti. Spoločnosť musí mať tajomníka. Konateľom a spoločníkom spoločnosti môžu byť nerezidenti, avšak tajomník spoločnosti musí byť rezidentom Hongkongu a ak je tajomníkom spoločnosť, musí to byť spoločnosť registrovaná v Hongkongu.


Ak má spoločnosť len jedného konateľa, ten nemôže byť súčasne tajomníkom ale môže byť spoločníkom. Aspoň jeden konateľ musí byť fyzická osoba. Sídlo spoločnosti musí byť v Hongkongu.


Vyžaduje sa vedenie účtovníctva a audit. Názov spoločnosti musí byť v angličtine alebo čínštine. Musí byť jedinečný a nemôže byť rovnaký ako u spoločnosti už registrovanej v obchodnom registri.


Je možné podať námietku voči názvu už registrovanej spoločnosti do dvanástich mesiacov od jej založenia, ak si namietajúca spoločnosť myslí, že názov novej spoločnosti je príliš podobný jej názvu.

Cenník:

Krajina Založenie spoločnosti Poplatky v ďalších rokoch
Hongkong 4200 € 2000 €
Hongkong (anonymná spoločnosť) 6650 € 3250 €

Výhody spoločnosti založenej v Hongkongu

  • 0% daň z príjmu pre spoločnosti, ktorých zisk nepochádza z územia Hongkongu

  • Ekonomická stabilita krajiny

  • Absencia DPH, zrážkovej dane

  • Podpísaných mnoho zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia (Rakúsko, Maďarsko a pod., nie však so Slovenskom)

Potrebujete viac informácií? Sme tu pre Vás.

KONTAKTUJTE NÁS