Založenie firmy v Holandsku

Sila ekonomiky Holandska, stabilný právny systém či priaznivé daňové zaobchádzanie s príjmami z dividend, robia z tejto krajiny obľúbené miesto pre podnikanie. Registrácia spoločnosti v Holandsku priťahuje podnikateľov aj kvôli vysokej prestíži a dôveryhodnosti, ktoré získa založená holandská spoločnosť. Existuje tu množstvo zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.


Daň z príjmu je vo výške 20% až 25% a výška dane závisí od zisku. Po hranicu 200 000Eur platí každá spoločnosť 20% daň, po prekročení tejto hranice je už daň vo výške 25%. Výška daní nie je teda dôvodom prečo založiť spoločnosť v tejto krajine.


Tým dôvodom je stabilné právne prostredie, priaznivé podmienky pre dividendy a licencie, transfer úrokov z pôžičiek alebo prevod či likvidácia kapitálu. Spoločnosti založené v Holandsku sa často používajú pre holdingové štruktúry, kde matkou môže byť offshore spoločnosť s dcérskymi spoločnosťami v Európe .

Najčastejšie zakladaným typom spoločnosti v Holandsku je B.V. - besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (spoločnosť s ručením obmedzeným). Výška základného imania je voliteľná (prešla zmenou v októbri 2012), najnižší kapitál môže byť len vo výške 1€.


Zodpovednosť každého spoločníka je daná výškou jeho vkladu do spoločnosti. Spoločnosť musí mať sídlo v Holandsku. Môže ju založiť aj jeden spoločník a jeden konateľ, čo môže byť jedna a tá istá osoba. Dokumenty musia byť overené u notára v Holandsku, čo zabezpečujeme prostredníctvom plnej moci a klient teda nemusí do Holandska cestovať.


Spoločnosť má povinnosť viesť účtovníctvo. Audit je povinný pre podniky ktoré spĺňajú 2 z 3 nasledujúcich kritérií – obrat spoločnosti presahuje 12 mil. Eur, účtovná súvaha presahuje 6 mil. Eur a priemerný počet zamestnancov je 50. Meno spoločnosti môže byť v akomkoľvek jazyku s použitím latinskej abecedy a je možné, že autority si vyžiadajú holandský alebo anglický preklad, aby zistili, či sa názov riadi určitými pravidlami. Musí tiež končiť koncovkou BV.

Cenník:

Krajina Založenie spoločnosti Poplatky v ďalších rokoch
Holandsko 5000 € 2400 €

Výhody spoločnosti založenej v Holandsku

  • Dobrý imidž krajiny

  • Atraktívna holdingová štruktúra

  • Priaznivé podmienky pre daň z dividend

  • Daňové úľavy z úrokových platieb

Potrebujete viac informácií? Sme tu pre Vás.

KONTAKTUJTE NÁS