Založenie firmy v Českej republike

Česká republika je členským štátom Európskej únie. Menou krajiny zostala pôvodná česká koruna (Kč). V posledných desaťročiach zaznamenala veľký prílev zahraničných investícií a priemyselná ekonomika tohto štátu je jednou z najrozvinutejších v strednej a východnej Európe. Tak ako mnohé štáty EÚ, má aj Česko podpísaných mnoho dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia.


Hlavným dôvodom prečo je táto krajina zaujímavá pre investorov je 19% daň z príjmu právnických osôb. Od roku 2014 je výška minimálneho základného imania 1Kč a minimálny vklad každého spoločníka je 1Kč. Čo je veľkým benefitom oproti Slovenskej republike kde je minimálne imanie, ktoré musí byť aj splatené, vo výške 5 000€.Registrácia k DPH prebieha jednoducho a nevyžaduje sa splácanie zábezpeky. Najobľúbenejšou formou spoločností v Českej republike je s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným). Konateľom a spoločníkom môže byť akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre účasť v spoločnosti (svojprávnosť, bezúhonnosť a pod.).

Pre založenie spoločnosti stačí jeden spoločník a jeden konateľ, ktorým môže byť jedna osoba a nemusí byť rezidentom Českej republiky. Pri zakladaní spoločnosti je potrebné vymenovať predmety podnikania. Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie, majiteľom je spoločník a štatutárny orgán tvoria konatelia.Vyžaduje sa splatenie základného imania na dočasný bankový účet v ČR. Vklad banka blokuje počas obdobia registrácie a po jej dokončení sú peňažné prostriedky k dispozícii. Vyžaduje sa tiež vedenie účtovníctva. Spoločnosť musí mať sídlo v Čechách. Založenie spoločnosti trvá 10 – 20 pracovných dní.


Ak potrebujete začať rýchlo podnikať, môžete si zakúpiť už hotovú spoločnosť tzv. Ready – Made, či už vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej spoločnosti. Takáto spoločnosť nikdy nepodnikala a je bez záväzkov. Spoločnosť má už otvorený účet a na ňom splatené imanie, takže nemusíte cestovať do Čiech. Ponúkame tiež sídla pre Vašu spoločnosť v Prahe.

Virtuálnu adresu poskytujeme na niekoľkých adresách v Prahe, cenník prenájmu adresy na rok je nasledujúci:  • Roháčova (Praha 3) – 250 EUR

  • Dlouhá (Praha 1) – 500 EUR

  • Chudenická (Praha 10) – 300 EUR

  • Nademlejská (Praha 9) – 300 EUR

Za príplatok je možné doobjednať služby ako preposielanie pošty na inú adresu alebo prenájom zasadacieho priestoru.

Cenník:

Krajina Založenie spoločnosti Poplatky v ďalších rokoch
Česká republika - s.r.o.* 1100 €
Česká republika - a.s.* 2400 €
Česká republika - Ready-made spoločnosť* od 1100 €

* cena nezahŕňa sídlo spoločnosti, nakoľko suma závisí od Vašich požiadaviek na sídlo (výber jednej z adries, príjem a preposielanie pošty, prenájom kancelárskej miestnosti a pod.)


Výhody spoločnosti založenej v Českej republike

  • Daň z príjmu 19%

  • Základné imanie 1Kč

  • Jednoduchá registrácia na DPH a absencia splácania zábezpeky

  • Minimálne poplatky pri prihlásení vozidla v ČR

  • Absencia jazykovej bariéry

Potrebujete viac informácií? Sme tu pre Vás.

KONTAKTUJTE NÁS