Založenie firmy v Bulharsku

Medzi krajiny so zvýhodneným daňovým prostredím zaraďujeme Bulharsko. Bulharská republika leží v juhovýchodnej časti Európy na Balkánskom polostrove a na pobreží Čierneho mora. Hlavným mestom je Sofia. Úradným jazykom je bulharčina. Bulharsko je najmladším členom Európskej únie. Krajina si zachovala pôvodnú bulharskú menu - bulharský lev (BGN).


Táto jurisdikcia má jedno z najstabilnejších ekonomických a politických prostredí vo východnej Európe. Bulharsko podpísalo zmluvy s mnohými krajinami o zamedzení dvojitého zdanenia vrátane Slovenska. Zákony sú synchronizované s legislatívou Európskej Únie a sú koncipované tak, aby podnikateľské prostredie bolo výhodné pre zahraničných investorov. V Bulharsku je najnižšia rovná daň v Európe, ktorá je len vo výške desať percent.


Najobľúbenejšou formou spoločností v Bulharsku je OOD (Družestvo s ograničena otgovornosť) a ide o spoločnosť s ručením obmedzeným. Za záväzky spoločnosti sa ručí imaním, ktoré skladajú spoločníci pri jej zakladaní. Minimálne základné imanie je len vo výške 2BGN (cca 1Euro) a musí byť splatené na účet vytvorený pre tento účel. Spoločnosť je založená s minimálnym kapitálom a v cene za založenie je už jeho splatenie a taktiež otvorenie účtu za týmto účelom (nejde o bežný účet spoločnosti).

Spoločnosť vzniká prostredníctvom uzatvorenia spoločenskej zmluvy. Musí ju založiť minimálne jeden konateľ a spoločník. Zakladateľ spoločnosti môže byť aj zahraničná osoba, nie je požiadavka aby šlo o bulharského rezidenta. V roku 2008 vznikol nový Obchodný register vedený Agentúrou pre zápisy, ktorý eviduje všetky registrované spoločnosti.


Vypracovanie dokumentov pre založenie bulharskej spoločnosti trvá 3-5 pracovných dní. Dokumenty je potom potrebné dať overiť na bulharskej ambasáde. Spoločnosť je následne o týždeň zapísaná do obchodného registra. K spoločnosti dostanete od nás tiež apostilovaný Certificate of Goodstanding (výpis z obchodného registra), ktorý budete potrebovať k otvoreniu účtu.


Spoločnosť z Bulharska musí dodržiavať určité podmienky. Musí mať sídlo v Bulharsku. Vyžaduje sa vedenie účtovníctva a odovzdávanie ročných reportov. Názov spoločnosti musí obsahovať koncovku OOD. Valné zhromaždenie má byť zvolané minimálne jeden krát ročne. Spoločnosť sa po presiahnutí obratu 50 000BGN musí registrovať na DPH. OOD nemôže vykonávať aktivity v oblasti bankovníctva a poisťovníctva.

Cenník:

Krajina Založenie spoločnosti Poplatky v ďalších rokoch
Bulharsko 1250 € 900 €

Výhody spoločnosti založenej v Bulharsku

  • Najnižšia rovná daň z príjmu v Európe – 10%

  • Podpísaných mnoho zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, vrátane Slovenska

  • Politická a ekonomická stabilita

  • Daň z dividend je 0% v prípade, ak sú vyplácané spoločnosti z EÚ

  • Minimálny kapitál je 1€

Potrebujete viac informácií? Sme tu pre Vás.

KONTAKTUJTE NÁS