Založenie firmy na Britských Panenských ostrovoch (BVI)

Britské Panenské ostrovy pozostávajú z viac než 50-tich ostrovov, z ktorých len 15 je obývaných. Hlavným mestom je Road Town. Krajina patrí k jedným z najstarších offshore centier. Ako moderné finančné stredisko má BVI jednu z najprosperujúcejších ekonomík v Karibiku.


V krajine panuje taktiež politická stabilita, nakoľko krajina bola britskou zámorskou kolóniou a legislatíva tohto ostrovného štátu je založená na britskom práve. Každý mesiac je tu založených viac než 5000 nových spoločností. Oficiálnou menou je americký dolár.


Najčastejšie zakladaným typom spoločností na Britských Panenských ostrovoch sú Medzinárodné obchodné spoločnosti v skratke označované ako IBC (International Business Companies). Medzinárodné spoločnosti sú oslobodené od daní, majú pružnú organizačnú štruktúru a nie sú zaťažené nadmernými požiadavkami na vedenie záznamov.


Register spoločností nie je verejný. Verejné sú len Stanovy spoločnosti, kde sa však nenachádzajú informácie o funkcionároch spoločnosti.


Môžu byť vydané akcie na doručiteľa, avšak musia byť uchovávané u registračného agenta na BVI a poplatok za takúto spoločnosť je vyšší, nakoľko štátne poplatky za spoločnosť s týmto typom akcií sú vyššie.

Pre založenie spoločnosti stačí jeden spoločník a jeden konateľ, ktorým môže byť jedna osoba a nemusí byť rezidentom BVI. Nie je určená minimálna ani maximálna výška akciového kapitálu spoločnosti, ani sa nevyžaduje jeho splatenie.


Založenie spoločnosti na Britských Panenských ostrovoch trvá po dodaní dokumentov 10 pracovných dní a dokumenty o novozaloženej spoločnosti sú doručené na Slovensko kuriérom o cca 14 pracovných dní. Spoločnosti sú povinné viesť účtovníctvo, ale nemajú povinnosť nikomu ho predkladať ani podávať účtovné uzávierky, je len potrebné udať miesto, kde je toto účtovníctvo uchovávané.


Okrem základného založenia spoločnosti ponúkame anonymnú spoločnosť. Anonymná spoločnosť zaručuje anonymitu skutočných vlastníkov spoločnosti, prostredníctvom dosadených funkcionárov tzv. nominee. Títo dosadení funkcionári napriek tomu že figurujú na všetkých dokumentoch, nemajú žiadne právomoci na vykonávanie aktivít v spoločnosti. Skutočný vlastník vystupuje len ako splnomocnenec a na základe plnej moci vykonáva všetky činnosti za spoločnosť.


Upozorňujeme, že Britské Panenské ostrovy uzavreli so Slovenskom zmluvu o výmene informácií.

Cenník:

Krajina Založenie spoločnosti Poplatky v ďalších rokoch
BVI 2400 € 1250 €
BVI (anonymná spoločnosť) 3650 € 2250 €

Výhody spoločnosti založenej na Britských Panenských ostrovoch

  • 0% dane

  • Register riaditeľov a spoločníkov nie je verejný

  • Spoločnosti nie sú povinné odovzdávať účtovníctvo, robiť daňové priznanie

  • Pre založenie spoločnosti stačí minimálne 1 riaditeľ, spoločník

  • Právna a politická stabilita krajiny

  • Nie je tu minimálne základné imanie

  • Povolené dosadenie riaditeľa a spoločníka

Potrebujete viac informácií? Sme tu pre Vás.

KONTAKTUJTE NÁS