Panama – zmena týkajúca sa akcií na doručiteľa

  • Panama – zmena týkajúca sa akcií na doručiteľa

    Panama – zmena týkajúca sa akcií na doručiteľa

    V auguste 2015 prichádza do platnosti zákon, ktorým sa rušia akcie na doručiteľa na Paname. Od tohto dátumu každý kto má vydané takéto akcie, ich musí previesť na meno alebo uložiť u licencovaného správcu, ktorý bude viesť záznam o akcionároch spoločnosti. Táto zmena bola schválená už v roku 2013, avšak až teraz bol určený presný termín jej zavedenia.