Seychely – zmena dane z príjmu fyzických osôb

  • Seychely – zmena dane z príjmu fyzických osôb

    Seychely – zmena dane z príjmu fyzických osôb

    Prezident Seychel ohlásil zmenu týkajúcu sa dane z príjmu fyzických osôb. Na základe týchto zmien budú od júla 2016 fyzické osoby zarábajúce do SCR8,555.50 (USD553.74) mesačne, oslobodené od platenia dane z príjmu. Neskôr v roku 2017 sa stane nezdaniteľným základom suma SCR8,555.50 zo zárobku fyzickej osoby.

    Prezident James Alix Michel taktiež oznámil, že ministerstvo financií preskúma daňový systém, aby vyhodnotilo, ako by mohla vláda maximalizovať príjmy v niektorých odvetviach a zabránila daňovým únikom.